Ari İşletme Nedir ?

Tam Entegre Ari İşletme Nedir

“Karantina ünitesine sahip, hayvanları kayıt altına almış, asgari teknik ve hijyenik şartlara sahip olan işletmelere, tüm hayvanların şap, tüberküloz ve bruselloz gibi hastalıkları taşımadığını belirten laboratuvar kontrolleri sonucu verilen sertifikaya “Hastalıktan Ari İşletme” denir.

Hastalıktan ari işletmeler, belirli standartlara uygun olarak işletmeye ait kayıtları tutmakla sorumludur. Bu kayıtlar arasında hayvan sağlığı ve refahı, ahır hijyeni ve sağlığı, süt sağımında hijyen, bina, ekipman ve alet hijyeni, sağımda çalışanların hijyeni, işlenmiş sütün kalitesi ve toplanması, işlenmemiş sütün kullanımdan geri çekilmesi ve hayvan beslenmesi kuralları bulunmaktadır. Çiğ sütteki bakteri, somatik hücre, aflotoksin miktarı ve kalıntı miktarları, belirlenmiş limitlerin altında olduğunda işletmeye “Onaylı Süt Çiftliği” denilmektedir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2012/21 sayılı Hastalıktan Ari İşletmeler ve Onaylı Çiftlikler Genelgesine göre, işletmeler bu sertifikaları alabilmek için belirli kriterlere uymalıdır.”

Daha Fazla bilgi için

Tebrikler Mailiniz ulaştı Maliniz Ulaşamadı, Lütfen tekrar deneyiniz

İletişim

© 2024 Created with Gevrek Ajans